FacebookTwitterLinkedInWebsites for Photographers

Privacy Verklaring

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en -bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Ik ben nog aan het ontdekken wat er wel en niet op mij van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Ik zal deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

Privacy verklaring Ronald Vaessen Fotografie

24 mei 2018

Identiteit

Onderneming: Ronald Vaessen Fotografie

Ondernemer: Ronald Vaessen

E-mail: info@ronaldvaessenfotografie.nl

Telefoonnummer: +31 (0)6-30 123 599

KVK: 18080803

Grondslagen en doelstellingen

De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van 'uitvoering van een overeenkomst' en van 'Gerechtvaardigd Belang'. Uw gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Inventaris

De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Gevoelige informatie

In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat ik u gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben. Dit gebeurt uitsluitend en alleen na toestemming van de opdrachtgever.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn kalender. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma's zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.

Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 7 jaar verwijderd uit mijn systemen.

Onderaan deze pagina vindt u links naar de VerwerkersOvereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Toestemming

Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht

Met grote regelmaat maak ik foto's van mensen. Veelal staan deze mensen dan zeer herkenbaar op de foto. Voor zover ik de wet nu begrijp valt het recht rond iemands' portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe Wet op de Privacy.

Inzage

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten

- Voor mijn administratie maak ik gebruik van Snelstart. Verwerkersovereenkomst Snelstart

- Domeinregistratie en e-mail forwarding verloopt via QDC. Verwerkersovereenkomst QDC

- Webhosting verloopt via Creative Motion Design. Verwerkersovereenkomst CMD